بهار دلفان تابلوی زیبای طبیعت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طبیعت بهاری دلفان – ارسالی از خلیل ابراهیمی

photo_2016-05-06_13-05-40photo_2016-04-30_11-24-31photo_2016-04-30_11-25-15photo_2016-04-30_11-24-59photo_2016-05-06_13-05-37

نظر داوران: به دلیل ارتباط تنگانگ انسان با طبیعت

سومین تصویر برتر – ارسالی از گمنام
برنده سوم .. به دلیل وجود اکثر عناصر طبیعی از جمله آسمان و ابر.مراتع وزمین ئکشاورزی و درخت و کوه و... در عکس .

نظر داوران: به دلیل وجود اکثر عناصر طبیعی از جمله آسمان و ابر.مراتع وزمین کشاورزی و درخت و کوه و… در عکس 

همچنین 10 تصویر از بین برترین تصاویر ارسالی را در ادامه مشاهده می کنید:

photo_2016-04-30_11-24-31

ارسالی از خلیل ابراهیمی

photo_2016-05-06_12-51-23

 ارسالی از پرویز لالی دولیسکانی

photo_2016-05-06_12-54-22

ارسالی از پوریا صفری

photo_2016-05-06_12-59-36

ارسالی از میثم

photo_2016-05-06_12-59-59

ارسالی از سید حسن اولیایی

photo_2016-05-06_13-00-27

ارسالی از علی دوستی

photo_2016-05-06_13-08-23

ارسالی از حامد عرفانی 

photo_2016-05-06_13-13-55

ارسالی از حبیب اله ابراهیمی

photo_2016-05-06_13-14-00

ازسالی از حبیب اله ابراهیمی

photo_2016-05-06_13-14-12

ارسالی از محمد

photo_2016-05-06_13-05-43photo_2016-05-06_13-05-46

تصاویری از طبیعت – ارسالی از میثم

photo_2016-05-06_12-59-20photo_2016-05-06_12-59-28photo_2016-05-06_12-59-36photo_2016-05-06_12-59-38photo_2016-05-06_12-59-43photo_2016-05-06_12-59-45

طبیعت روستای تاج امیر – ارسالی از عباس قاسمی

photo_2016-05-06_13-17-58

طبیعت دالاهو – ارسالی از علی

photo_2016-05-06_13-17-46

طبیعت بابابزرگ – ارسالی از گمنام

photo_2016-05-06_13-17-35photo_2016-05-06_13-17-32

طبیعت زیبای مهراب کوه  و روستای سرمرنگ – ارسالی از سید علی حسینی

photo_2016-05-06_13-17-06photo_2016-05-06_13-17-13

گل پونه روستای کورانی چواری – ارسالی از فردین قاسمی

photo_2016-05-06_13-16-55

خاوه جنوبی روستایی تاج امیر – ارسالی از احمد احمد پور

photo_2016-05-06_13-16-50

طبیعت تنگه گاوشمار و روستای کرم آباد دلفان – ارسالی از سروش سبزیانphoto_2016-05-06_12-46-27photo_2016-05-06_12-46-17

طبیعت سفره کوه دلفان – ارسالی از احمد مرادی احمدوند

photo_2016-05-06_12-51-46

طبیعت ابزار دره اسپر شهرستان دورود – ارسالی از جواد مستی

photo_2016-05-06_12-53-31photo_2016-05-06_15-46-30

طبیعت دلفان – ارسالی از پوریا صفری

photo_2016-05-06_12-54-00

photo_2016-05-06_12-54-19photo_2016-05-06_12-54-22photo_2016-05-06_12-54-28